info@iskapisi.net

0 850 650 0 454

Yeni Torba Yasa ile Gelen Düzenlemeler

Pandemi döneminde hükümetin İstihdamı sağlama ve İşverenlere destek olmak üzere mevcut ve yeni düzenlenen, Resmi Gazetede yayınlanan Torba yasadaki Teşvikler ve detayları!

 

Cumhurbaşkanına Süre Uzatma Yetkisi

 

Cumhurbaşkanı, (6111 ve 7103 numaralı kanunların )kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahip kişilerin istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşviki ve (7256 sayılı Yasa’nın 8. maddesi ile 7103 numaralı Kanun ) ilave istihdam sağlayan işverene gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmaya yetkili olacak.

 

7256 sayılı Yasa’nın 6. maddesi ile;

  • 6111 numaralı Kanun; ilave istihdam (genç ve kadın sigortalı – mesleki yeterlilik belgesi sahibi sigortalı ilave istihdamı) teşviki (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) ve
  • 7256 sayılı Yasa’nın 7. maddesi ile 7103 numaralı Kanun (4447 sayılı Kanun Geçici 19.madde) 17103: İmalat ve Bilişim Sektörü, brüt asgari ücret kadar (işçi+ işveren payları) , 27103: Diğer Sektörlerde olmak üzere: Asgari ücret üzerinden alınan sigorta primi kadar (İşçi + işveren payları) sağlanan teşvik sürelerini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması Cumhurbaşkanı yetkisinde olacak.

 

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden, işveren kaynaklı yapılan hatalı işlemlerden dolayı ceza kesilmeyecek.

 

Cumhur Başkanı ‘na 7252 Teşviki Uzatma yetkisi

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

 

 İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici madde  (Kayıt Dışı Önleme Teşviki)

Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici madde ekleniyor.

 

Buna göre, işsiz olan kişilerin (1 Ekim 2020 itibarıyla SGK’ya bildirilen sigortalılar, emekliler, yabancı çalışanlar, yurt dışında çalışanlar, ek 9 ev hizmetleri kapsamında çalışanlar hariç olmak üzere) yeniden istihdamı ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle (31 Aralık 2020’ye kadar) SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, fesih yasağı süresini geçmemek üzere bu şekilde çalıştırdıkları her bir kişi ve her bir gün için işverene 44,15 TL tutarında sigorta prim teşviki (30 gün için 1.324,50 TL) verilecek. Bu teşvikten yararlanmak için son gün 31 Aralık 2020 olacak.

 

Yukarıda belirtilen çalışanların, ücretsiz izinde bildirilmesi halinde ise günlük 39,24 TL’lik pandemi nakdi ücretsiz izin desteği sağlanacak.

 

İşverenlerin bu destekten faydalanabilmesi için; söz konusu sigortalıların, iş yerinin ortalama çalışma süresi kadar çalışması gerekiyor. Hatalı ya da yanlış beyanda bulunan işverenlere, sağlanan destekler faizi ile cezai işleme tabi tutulacak.

 

 İlave İstihdam Teşviki

 

İşverenlere; 1 Ocak 2019 ila 30 Nisan 2020 tarihleri arasında en az sigortalı çalıştırılan döneme ilave, her kişi için günlük 44,15 TL’lik teşvik verilecek. Kişilerin ücretsiz izin olması halinde yine 39,24 TL’lik nakdi ücretsiz izin desteği verilecek.

 

Öte yandan yine belirtilen süreler arasında ilk defa tescil olan iş yerleri için de, bu teşvik

 

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan işçilerin uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan

 

7256 sayılı Kanun’un 5. maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek 7. madde eklendi.

 

Buna göre, işsizlik ödeneği almaya hak edenlerin, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

GÜNEŞ İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM & DANIŞMANLIK olarak Teşvikler ile ilgili tüm soru ve destek talepleriniz için hizmetinizdeyiz,

Detaylı bilgi ve iletişim için bize ulaşınız,

www.gunesinsankaynaklari.com

info@gunesinsankaynaklari.com