info@iskapisi.net

0 850 650 0 454

7252 Sayılı Kanunda Yer Alan Yeni SGK Prim Teşviki ve Detayları

28.07.2020 tarihli ve 31119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  7252 ayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Kanun ile 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde normal haftalık çalışma sürelerine dönülmesi halinde işverenlere SGK prim teşviki sağlanacağına dair düzenleme yapılmıştır.

1.            SGK Prim Teşvikinin Genel Esasları

01.07.2020 tarihinden önce Kısa çalışma ve Nakdi Ücret Desteği başvurusunun olması gereklidir.

İşyerindeki kısa çalışma Nakdi Ücret Desteğinin sona erdirilmesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmüş olması gereklidir.

Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden yararlanan sigortalılardan yararlanılacaktır.

Kısa çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle verilecektir.( Teşvikin yararlanma süresi 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir)

Her bir ay için sağlanacak teşvik, sigortalının KÇÖ ve NÜD aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

*Özel sektör işverenleri yararlanabilecektir.

*Teşvik tutarı, işverenlerin SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilecektir.

2.            Diğer Teşvik ve Desteklerden Yararlanma
Kısa çalışma veya NÜD ücret desteğini sonlandırarak teşvikten yararlanacak olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaklardır.

3.            Prim Desteğinden Yararlanamayacak Olan İşyeri ve Sigortalılar

*5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,

*2886 sayılı Kanun'a, 4734 sayılı Kanun'a ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,

*4734 sayılı Kanun'dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

*Sosyal güvenlik destek primine tabi (emekli) çalışanlar,

*5510 sayılı Kanun'un Ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar,

*Yurtdışında çalışan sigortalılar,

teşvikten yararlanamayacaklardır.

4.            Teşvikten Yersiz Faydalanma Durumu ve Geri Alınması

*İşyerinde uygulanan kısa çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti,

*Kısa çalışma başvurusuna yönelik iş müfettişi uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması,


Hallerinde, işyeri teşvikten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak ve yararlanılan destek tutarı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Prim Teşvik Süresinin Uzatılması ve Yürürlük Tarihi

Cumhurbaşkanı, söz konusu teşviklerden yararlanılacak 3 aylık süreyi, sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatabilecektir.

Kısa çalışmanın ve/veya nakdi ücret desteğinin sonlandırılmasına ilişkin sigorta prim teşviki uygulaması 01.08.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Uygulamanın usul ve esasları ile ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ayrıca alt düzenleme de yapılacaktır.